Make your own free website on Tripod.com

Dropper.gif (19095 bytes)Tarihçe
Home Yüksek Okul Tarihçe Sosyal Hayat Eğitim

BU SAYFA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖREVLİLERİ VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR...

 

            Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye'de (Eğin)  Pers egemenliğinde kaldı. Eğin, daha  sonra başlayan  Roma devri ve onu takiben Bizans dönemini yaşadı. İslamiyetin  yayılmaya   başlamasıyla birlikte  Arap  orduları bölgeye akınlar düzenlediler ve Hz. Ömer evladından  Emin Ömer Bin  Lokman  tarafından Eğin islam egemenliği sınırları  içine  katıldı. Daha  sonra   Malazgirt  Meydan  Muharebesi  ile bölge Türklerin  eline geçti ve Selçukluların  Anadolu'ya  hakim  olmaları  ile  birlikte Selçuklu Egemenliği başladı.

eginman.gif (148441 bytes)

İlk olarak Çelebi Sultan Mehmet  zamanında  Osmanlı Egemenliğine giren Eğin'e, bilhassa Yavuz Sultan Selim zamanında çok önem verilmiştir.Yavuz Sultan Selim, sosyal ve kültürel önlemler almış, Kafkasya'dan gelen aileleri  Eğin'e yerleştirerek, geçimlerini sağlamaları için İstanbul'da et  satışını yönetmek üzere bir ferman vermiştir. Fermanda  "Eğin  ve 19 pare köyüne ..." deyimi bulunmaktadır. Daha  sonra  IV.Murad döneminde odun ve kömür kethüdalığıda Eğin'e verilmiştir. Kemaliyelilerin büyük şehirlerde  genelde  kasap ve kömürcü olmalarının temelinde bu hususun önemli bir yeri vardır.
            Eğin, XIX.yüzyılın ilk yarısında Harput'a ve 1878'de Mamuret-ül-Aziz  (Elazığ) vilayetine bağlanmıştır. Daha sonra Malatya'ya bağlanan Eğin'in adı 1922 yılında TBMM  icra vekilleri tarafından  kemaliye olarak değiştirilmiş, 11 Mayıs 1938'de ise Erzincan'a bağlanmıştır.
           Kemaliye  nüfusu   XVI.  yüzyıldan itibaren artmış, XIX. yüzyılda duraklamış ve XX. yüzyılda  ise giderek azalma göstermiştir. 1890 yılında nüfus 19 bin olarak bilinmektedir. Büyük kentlere, özellikle İstanbul ve Ankara'ya göç nedeniyle, nüfus 2.000'e  düşmüştür.