Make your own free website on Tripod.com

Dropper.gif (19095 bytes)Yüksek Okul
Home Yüksek Okul Tarihçe Sosyal Hayat Eğitim

BU SAYFA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖREVLİLERİ VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR...

 

YÜKSEK OKUL TARİHÇESİ

            Fırat Üniversitesi Kemaliye  Meslek Yüksek Okulu'nun kuruluşunun ilk adımı, Mart 1996'da Kemaliye'li hayırsever işadamı Hacı Ali AKIN'ın Üniversitemiz  rektörü Prof.  Dr. Eyüp G.İSBİR'le görüşmesiyle birlikte atılmıştır. Bu görüşmeye mütakiben 2 Nisan 1996'da 2 Yıllık "Su Ürünleri" ve "Arıcılık" programları bulunan  bir  yüksekokul'un Kemaliye'de açılması, Fırat Üniversitesi  Senatosunda  karara  bağlanmış  ve 5  Haziran 1996'da YÖK tarafından Kemaliye Meslek Yüksek Okulu'nun  açılmasına  karar  verilmiştir. Bu kararın alınmasından sonra 23 Ağustos 1996'da gerçekleştirilen Geleneksel Kemaliye şenlikleri'nde, Sayın Hacı Ali AKIN'ın yaptırdığı öğretim binası  ile Kemaliye  Belediyesi'nin otel  olarak yaptırdığı ve okulun  kendi  yurt  binası yapılana  kadar öğrenci  yurdu olarak  tahsis ettiği  binanın açılışları  gerçekleştirildi. Aynı  yılın 21 Kasım'ında ise, Su Ürünleri ve Arıcılık programları'nın 1996-1997 Öğretim Yılı açılışı yapıldı.

            Fırat Üniversitesi Senatosu'nun teklifi ile 27 Mart 1997'de YÖK Başkanlığı tarafından Yüksek Okulun adı "Kemaliye Hacı Ali  AKIN Meslek Yüksek Okulu"  olarak değiştirildi. 6 Mayıs 1997'de ise, Su Ürünleri ve Arıcılık Programlarına ilave olarak Bilgisayar Destekli Tasarım  ve  Halıcılık   Programlarının  açılması,  YÖK  tarafından  karara  bağlandı. Ayrıca YÖK'nun kararı ile İpekböcekçiliği Programınında açılmasına izin verildi. Bu  programa ilk olarak 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlandı.

            Tarım Bakanlığı'nca yaptırılmış olan ve uzun yıllar atıl bir vaziyette bekleyen Alabalık Üretim Tesisleri, hem Yüksek Okul'un gelişmesine katkı  sağlamak  hemde  yöre için etkin ve faydalı bir şekilde kullanılmak üzere 9 Mayıs 1997'de Fırat Üniversitesi'ne tahsis edildi ve 6 Ekim 1998'de yapılan açılış töreni ile hizmete alındı.

yük_okul.bmp (588054 bytes)

Kemaliye H.Ali Akın  Meslek Yüksek Okulu'ndan bir görünüm

 

AMACI

            Yüksek   Öğrenimin tüm ülke sathına yayılmasında  yüksek okullar önemli bir rol üstlenmiştir. Yüksek Okulların açılmasında bir çok amaçlar hedeflenir. Bunlar, temel olarak üç grupta toplanabilir:

1. Mesleki dallarda "Ara Eleman" yetiştirmek üzere gençlerimizi eğitmek ve bir meslek sahibi yapmak,

2. Öğrencileri ve personeliyle, açıldığı bölgeye ekonomik canlılık getirmek,

3. Hizmet  verdiği  meslek  dalları   yöre  halkı   içerisinde  yaygınlaştırarak, yöredeki kaynakların ekonomik katkıya dönüşmesini sağlamak.

            Yüksek Okulumuzu tercih  eden  gençlerimizi  ilgili  mesleki  dalda  iyi bir şekilde yetiştirerek, hem kendilerine ve hemde   ailelerine ve ülkeye  faydalı  olabilecek  bilgilerle donatmak öncelikli amacımızdır. İkinci  amaç  itibariyle, nufusu oldukça  azalmış bulunan Kemaliye'de, yüksek okulun önemi, belirgin  bir  şekilde  ortaya çıkmaktadır. 1997-1998 Öğretim yılında 176 olan öğrenci sayısı 1998-1999 Öğretim yılında 250 civarında olacaktır. Bu durum, Kemaliye'nin  ekonomik hayatında olumlu etkiler yapacak ve büyük bir canlılık getirecektir.

            Yüksek   Okulun  faaliyet  gösterdiği  dallar 3. amaç bakımından ele alındığında, bu dalların birbiriyle  ilişkili  ve birbirini  tamamlayıcı olduğu  görülmektedir. Yörenin coğrafyasına uygun ve geçmişte ekonomik yönden   Kemaliye'yi  ileri  bir  düzeye  çıkaran meslekler, Yüksek Okulun bilimsel katkıları ile tekrar canlandırılarak ve geliştirilerek, yöre insanı için yeni geçim kaynakları haline getirilecektir.

 

PROGRAMLARIMIZ

            Yüksek Okulumuz, öğrencilerine 5 ayrı programda egitim öğretim hizmeti vermektedir. Yüksek Okulumuzda uygulamalı eğitime özellikle büyük önem verilmektedir.

Arıcılık Programı
Su Ürünleri Programı
Bilgisayar Destekli Tasarım Programı
Halıcılık Programı
İpekböcekçiliği Programı